2 Dakika Kural için buz hokeyi nasil oynanir

Bütünü bu. Sonra uzun uzun bu kagitlar ustunde ne i§ yaptigini anlatiyor. Hangi ormanlarin kag metrekare oldugunu, bu yil ne kadarinin kesildigini, on yil once ne kadarinin baltaliga ayrildigini, §imdi bile ne kadarinin yanmi§ oldugunu anlatiyor. Meyan vermeden.

Tezel’e dogru kagiyorum. Ona dogru kayiyorum. Sürekli. Ay§en’in bana baki§ini orada birakarak. O baki§i oldurerek. Oldurecek hiç §ey o baki§i bularak. Bu, vulgum pecus’un, o buyuk surunun, o a§agilik surunun bir uyesi olmadigini gostermek, o a§agilik suruden ocalmak igin cinayet i§leyen Raskolnikov anar§izminden henüz buyuk bir anar§i degilse ne?

Hakan’dan gekinecegim yerde abisinin inadindan, benim her bo§lugum igine yalnız ko§up yerle§mesinden gekinsem daha dogru: Bak Kamer§en, ben de onaylamiyorum i§kenceyi.

Musluktan cari suyun §ariltisina dugun salonundan ta§an ugultu kari§iyor. Ne idugu meçhul bu ugultu ba§imi donduruyor. Tuvaletlerin bulundugu taraflardan biri: “Yahu pilav ayakta kalanlara nasil dagitilacak be!

Gittikge gogaliyoruz. Ko§emizde kalabalikla§iyoruz. Artik tenha ba§ima Tezel’in titreyen ellerine, her turlu inangtan kiri§i kirmi§ baki§larina da sigmamam. Geriye azıcık daha itilmi§ koltugunda, eli muttasıl opulmesine kar§in kamu yalniz artan kayinvalidemin yanina mi siginsam?

Tezel’in burada bulunu§undan azbuguk çalım duyan, buna sevinen dü ki§i de mi namevcut evet? Gerçekleşemez evet mu? Biri anası i§te, Fitnat hanim: Bak bir de serseri derler benim bu kizima.

Tamam: Degil mi ki siz ikiniz ilerici geginiyorsunuz, i§te ben bile ilericiyim. ilericiligimi de koydum ortaya.

Esat’in bu kesiminde kuguk esnafla kuguk memurlar, gogunlugu tutarlı halli kimseler oturur. Ozellikle a§agilara sarkan kat sokaklarda. Ali Mahir’nin da bu sokaklardan birinin ba§inda bir canlılık-televizyon alıcısı onarim dukkani var. Dukkanin on yildir kiracisiymi§. §imdi bir suredir kendisi bile dukkanin arkasindaki dü odada oturuyor. Er olen kizkarde§inin dü ogluyla alay malay. dü ug yil oncesine sağlam, Ali Eli uz bizim kom§umuzdu. Bilebildigim kadariyla bu kesime, dukkanin arkasina Ahmet dolayısıyla ta§indi. Ahmet.

“Beni sevindirmeye gali§mayin Omer abi. Bununla baş başa buraya kadar geldiginiz igin te§ekkur ederim.”

§imdi aramizda yavuz bir formul bulduk maamafih. Bizlere verilen yiyeceklerin en yenilebilir üzere olanlarini birle§tiriyoruz, bunlari Tommy yiyor. Kalanlari da birle§tiriyoruz, ben yiyorum. Boylelikle Tommy de azıcık hâl kazanmaya ba§ladi. Bundan oturu seviniyorum. Ama tığ burada ne zamana kadar kalacagiz? istikbalimiz ne olacak? Remzi abime dü satirlik bir mektup gonderemeyecek miyim? Encamimi bildiremeyecek miyim? Ona, karde§inin buyuk ulku igin nelere katlandigini yazabilsem oglumun adini Yilmaz koymalarmdaki mana ortaya gikardi.

Gerek havaalanina indigimiz çağ, gerekse kampta bize yeni uniforma ve gama§ir verdikleri devir da Amerikan subaylari kendi dertlerine du§mu§lerdi. Yikanip giyinip hazir oldugumuz dem baktim ki, bir anda cümlesi de ortadan kaybolmu§lar. Kendilerini §ehre goturecek taksileri bukadar gabuk nereden bulmu§lardi? Ka§la goz arasi ne çağ dalivermi§lerdi Tokyo’nun gobegine? Kampin kapisinda uzun kuyruklu Amerikan arabalarinda kimler beklemekteydi sava§ arkada§larimi? Benim muntazır kimsem yoktu. §ehirde bildigim bir mevzi de yoktu. Oteki subaylardan higbiri, bizi §ehre goturecek otobusun kalkmasini beklememi§ti. Askeri otobus beni nazar boncuğu ba§ima getirip o esrarli geniş §ehrin orta alegori birakinca, bir dortyol canlı bahis agzinda ormanda kaybolmu§ bir gocuk üzere kalakalmi§tim. Mahzunla§mi§, hatta ne dolma soyleyeyim, ate§ altinda korkmayan ben, burada bir korkuya kapilmi§tim.

Agzi da le§ kabil igki kokmada. Fakat ekzibistyonistligi de ondan baskin. Ayrica o gecenin ardindan elden bir çeri darbesinin gelecegini ne bilsin?

Aysel dugune gelmezse, bana altindan kalkilamaz bir suglulugu yukledigini, ustume altindan kalkamayacagim bir dunya yiktigini bilemeyecek.

“Qunku dun akşam polis yeniden yurtlara girdi,” diye atiliyor Zehra. Her hengâm her §eyi kendisinin yonettigini bahis siteleri sanir. Sözde yurtlara kollukçu girmesini bile yegâne ba§ina kendisi engelleyecek.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *